top of page
  • Redactie

Uitdaging 3 - Koopkracht

Bijgewerkt op: 18 okt. 2022Een van de grootste uitdagingen waar we allemaal voor staan zijn de inflatie en onze koopkracht. Ook de werkgevers maken zich hierover zorgen. Dit is dan ook een van de belangrijkste thema’s bij de huidige cao-onderhandelingen. Maar zomaar de lonen verhogen om de koopkracht op peil te houden betekent het aan elkaar doorschuiven van de rekening. De werkgevers roepen op tot solidariteit.


De inflatie was al langere tijd hoog, maar sinds de oorlog in Oekraïne is die tot historische hoogte gestegen. Een hoge inflatie betekent minder koopkracht als er geen maatregelen worden getroffen. Sommige medewerkers hebben al moeite om de rekeningen te betalen en dan moet de winter nog beginnen. De werkgevers trekken zich dit aan zoeken naar oplossingen.


In september riep de FNV op tot een loongolf. De vakbond zou het liefste zien dat de lonen meestijgen met de inflatie. Andere vakbonden, zoals de AVV en de CNV zijn gematigder, maar zouden het liefst ook dubbelcijferige loonstijgingen zien.


Volgens Reinier Rutjens, directeur van de WWb, is deze wens wel begrijpelijk, maar geen goed idee. “Zomaar de lonen verhogen om de koopkracht op peil te houden betekent het aan elkaar doorschuiven van de rekening. We belanden dan onherroepelijk in een uitzichtloze loon-prijsspiraal, waar vooral de zwakkeren op de arbeidsmarkt de dupe van worden”, schreef Rutjens in maart van dit jaar al op de website van de WWb.


We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen

De vraag is dus; wat kunnen de werkgevers dan wél doen? Werkgeversvoorzitter Wim Drossaert heeft zijn oren niet in zijn zak zitten. Ook hij spreekt wel eens medewerkers die het water aan de lippen is komen staan. Hij vindt het zijn taak om goed voor de medewerkers te zorgen. Tegelijk kan hij niet alle problemen oplossen en vindt hij dat ook niet de verantwoordelijk van de werkgevers. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de Cao Drinkwaterpodcast legt hij uit dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Koopkrachtbehoud bij de werkgevers alleen op het bordje leggen kan niet. Dat is onbetaalbaar.


Volgens Wim moet iedereen hier zijn verantwoordelijkheid in nemen. Het kabinet neemt maatregelen, zoals een tegemoetkoming in de energielasten en belastingverlagingen. De werkgevers kunnen iets aan de lonen doen en de medewerkers een vakbonden kunnen solidair zijn met de mensen die het zwaarst getroffen worden. “Kijk bijvoorbeeld naar jongeren die net een huis gekocht hebben en naar de mensen die hun schaapjes al op het droge hebben. In moeilijke omstandigheden moet je elkaar helpen. En daar moeten we ook gelijkheid in betrachten”, aldus Wim die graag nog voor het einde van dit jaar een nieuwe cao wil afsluiten.

Wat dit nu in concreto betekent voor de lonen is op dit moment nog niet bekend. De werkgevers en de vakbonden hebben inmiddels wel een voorstel op tafel liggen dat nu doorgerekend wordt. Kernwoord hierin is dus solidariteit.


Hoe is het met jou, kun jij nog rondkomen? En wat moeten de werkgevers volgens jou doen met de lonen?
Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page