top of page
onderhandelaars.jpeg

De onderhandelaars

Wij willen een cao die tot ieders verbeelding spreekt 

Over de onderhandelaars

Onderhandelaars

Sinds begin oktober zijn de werkgevers, vertegenwoordigd in de werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb), en de vakbonden AVV, CNV Publieke Diensten en FNV Publiek Belang weer met elkaar aan tafel gegaan voor het overleg van jouw nieuwe cao. 

Namens de werkgevers wordt het overleg gevoerd door Wim Drossaert, Nienke de Wolff en Jelle Hannema. Namens de vakbonden worden de onderhandelingen gevoerd door René Koorn (AVV), Abilash Sewgobind en Marc Dorst (CNV) en Marcelle Buitendam (FNV).

De cao is van ons allemaal. Hoe laat ik mijn stem horen?

De cao is de gezamenlijke overeenkomst tussen achttien waterbedrijven en alle 5.500 medewerkers. Inspraak in het cao-overleg door de medewerkers is wettelijk geregeld via de werknemersverenigingen, de vakbonden.

Om mee te praten over de cao kun je dus lid worden van een van de vakbonden die betrokken zijn bij de cao. Je ontvangt dan van hen informatie over het cao-overleg. Meestal organiseren zij ook informatiebijeenkomsten waarin jij mee kunt praten over voor jou belangrijke onderwerpen.  

Alle vakbonden informeren ook de niet bij hen aangesloten medewerkers door bijvoorbeeld het verspreiden van nieuwsberichten.

Ook niet-leden zijn vaak welkom bij voorlichtingsbijeenkomsten en kun je daar je stem laten horen. Maar het formele stemmen over een door de cao bereikt onderhandelingsresultaat is bij de vakbonden FNV en CNV alleen voorbehouden aan de vakbondsleden.

Werkgeversvereniging Waterbedrijven

Wim Drossaert

Wim Drossaert

Nienke de Wolff

Nienke de Wolff

Jelle Hannema

Jelle Hannema

Vakbonden

Abhilash Sewgobind

Abhilash Sewgobind

CNV

Mark Dorst

Mark Dorst

CNV

Marcelle Buitendam

Marcelle Buitendam

FNV

René Koorn

René Koorn

AVV

bottom of page