top of page
  • Redactie

Uitdaging 4 - Excellent werkgeverschapDe meeste medewerkers zijn er trots op dat dankzij hen elke dag schoon water uit de kraan komt. De werkgevers zijn er op hun beurt weer trots op dat de medewerkers elke dag die verantwoordelijkheid nemen. Het is de werkgevers er dan ook alles aan gelegen om een goede werkgever te zijn, of liever: een excellente werkgever. Maar wat is dat eigenlijk?


Volgens artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek zijn werkgevers verplicht om zich als goed werkgever te gedragen. Een werkgever die niet goed voor zijn personeel zorgt, merkt daar snel genoeg de consequenties van. Sinds de wereld getroffen werd door de coronapandemie is dat goed zichtbaar geworden. Toen we massaal thuis kwamen te zitten hebben tien- misschien wel honderdduizenden mensen hun baan opgezegd. Sindsdien zijn er in veel cruciale sectoren grote personeelstekorten. Daarom sta jij uren in de rij op Schiphol, moet je langer op je postpakketje wachten, of kom je eerst op een wachtlijst te staan als je zorg nodig hebt.


De meeste redenen waarom mensen hun baan opzeggen en elders gaan werken zijn: te lage beloning, geen of te weinig carrièreperspectief, niet gewaardeerd worden, slechte werkomstandigheden of werk-privé balans en te weinig verantwoordelijkheid of vertrouwen. Als werkgever zorg je er dus maar beter voor dat je gewaardeerd wordt.


Drinkwatersector gaat voor excellent

De werkgevers in de drinkwatersector zijn zich daar terdege van bewust. Dat is niet nieuw. Als voormalige overheidsbedrijven hebben zij altijd al veel aandacht besteed aan goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Dat zit een beetje in de genen en zie je terug in de loyaliteit en tevredenheid van de medewerkers. Toch willen de werkgevers meer en beter, want de toekomst van ons drinkwater is allang niet meer vanzelfsprekend en de concurrentie op de arbeidsmarkt is groot.


De drinkwatersector wil daarom een excellente werkgever zijn. De Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb) speelt hierin een belangrijke rol als aanjager en kennniscentrum. Wat de definitie van excellent werkgeverschap is, valt echter niet zomaar te zeggen. De medewerkers van vandaag en morgen hechten belang aan andere zaken dan een paar decennia geleden en hebben andere waarden en normen.


WWb voorzitter Wim Drossaert zegt hierover: “Excellent werkgeverschap is niet iets wat wij als werkgevers bepalen. Het is een predicaat dat je van de medewerkers krijgt. Daarom is het onze taak om goed te luisteren naar wat onze medewerkers belangrijk vinden.”


Wat is volgens jou excellent werkgeverschap? We nodigen je uit om hierover mee te praten. Vertel ons jouw ideeën over wat excellent werkgeverschap is en hoe de waterbedrijven daarvan kunnen profiteren!Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page