top of page
  • Redactie

Uitdaging 1 -Watertransitie

Bijgewerkt op: 18 okt. 2022Watertransitie. Kans of bedreiging?

De Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) sloeg in september alarm: als er nu niet ingegrepen wordt dreigt er binnen enkele jaren een tekort aan drinkwater. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan. De watertransitie moet daarom nu echt op gang komen. Dat biedt mooie uitdagingen voor iedereen die in de watersector werkt. Het betekent ook dat er anders gewerkt zal moeten worden. Iedereen gaat het merken.


Woningbouw, droogte, vervuiling van bronnen, bevolkingsgroei en bedrijven die steeds meer water verbruiken bedreigen de toegang tot drinkwater. Als Nederland niet snel maatregelen neemt, kan er in de toekomst niet overal drinkwater uit de kraan worden gegarandeerd.


WWb-voorzitter Wim Drossaert pleit al jaren dat het anders moet, maar in politiek Den Haag dringt het bewustzijn maar langzaam door. Onlangs voerde hij in Nieuwspoort een debat met Kamerleden over de noodzaak van een watertransitie. Tijdens het biertje na afloop moest hij toch weer horen: “Jullie vragen veel aandacht. Maar weet je Wim, ik voel niet dat er een watertekort is. Als ik naar de energie kijk, ja dat voel ik…”


Dat is wellicht de reden dat vergunningsprocedures om nieuwe waterwingebieden aan te kunnen boren eerder steeds langer dan korter duren. Eindeloos water uit de grond pompen leidt weer tot verdroging van natuur en wegzakkende huizen. Water zuiveren wordt steeds complexer doordat bronnen steeds vaker vervuild zijn met stoffen als pfas die lastig uit het water te filteren zijn.


Kortom, de toekomst van ons drinkwater wordt een steeds complexere opgave. Dat vraagt om nieuwe technieken en andere manieren van werken. Medewerkers zullen daarin mee moeten gaan. Door zich continu te blijven ontwikkelen en op andere manieren samen te werken. Ook zullen er soms medewerkers met andere kennis en vaardigheden geworven moeten worden. Hoe de watertransitie precies zijn vorm zal krijgen is nog niet duidelijk. Dat de watersector de komende decennia een van de meest uitdagende en innovatieve sectoren zal zijn, dat staat als een paal boven water.


Wat denk jij, is de watertransitie voor jou een kans of een bedreiging? Zit jij jouw tijd wel uit of stroop je de mouwen op? En wat verwacht jij daarbij van jouw werkgever?

We nodigen je uit om mee te praten.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page