top of page
  • Foto van schrijverRedactie

WWb: "Cao akkoord is een enorme opsteker"


De leden van de vakbonden FNV en CNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. Helaas heeft AVV niet met het onderhandelingsresultaat ingestemd. Dit betekent dus een eenmalige uitkering van € 1.000 bruto aan alle medewerkers in december 2022 en een mooie loonsverhoging per 1 januari 2023.


Voorzitter WWb Wim Drossaert: “Als werkgevers zijn wij enorm blij dat de leden van de vakbonden FNV en CNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Helaas is dit bij het AVV niet gelukt. Gelukkig kunnen we nu toch een cao afsluiten. Dit is een enorme opsteker voor onze medewerkers want het geeft hen zekerheid over het inkomen in 2023.


“Als werkgevers zijn wij tot het uiterste gegaan om medewerkers een mooie loonsverhoging te kunnen geven die marktconform is en daarmee ook uitlegbaar aan onze omgeving. Daarbij hebben we de beschikbare loonruimte zo verdeeld dat juist de medewerkers met de laagste inkomens er verhoudingsgewijs het meest op vooruitgaan. Dat is belangrijk omdat deze medewerkers immers vaak relatief het hardste worden geraakt door de hoge inflatie en de hoge energiekosten.


“Dat we deze cao kunnen afsluiten toont maar weer de hoge mate van solidariteit die er in onze mooie drinkwatersector tussen medewerkers onderling en tussen de werkgevers en medewerkers bestaat. Ik ben er dan ook heel erg trots op dat we deze toch wel unieke aanpak samen met de vakbonden hebben bedacht en ik ben ontzettend blij dat we dit plan nu ook zo kunnen gaan uitvoeren”, aldus Wim Drossaert.


Wil je weten welke afspraken er nog meer gemaakt zijn en welke loonsverhoging voor jou geldt, download dan hieronder het onderhandelingsresultaat.


WWb Onderhandelingsresultaat cao-overleg 09-11-2022 DEF
.pdf
Download PDF • 882KB

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page