top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Vakbonden zetten in op aantrekkelijker werkgeverschap in de volle breedte


Volgens de vakbonden CNV en FNV staat de concurrentiepositie van de drinkwatersector op de arbeidsmarkt onder druk. Om de aantrekkelijkheid van de sector op de langere termijn te kunnen waarborgen, zetten de bonden in op een breed pakket cao-maatregelen. Hierbij kijken de CNV en FNV met hun inzetbrief vijf jaar vooruit.


Afgelopen zomer hielden de vakbonden een enquête onder de medewerkers van de drinkwatersector. Gevraagd werd onder meer naar waar de bonden bij het cao overleg op moeten inzetten. Een ruime meerderheid van de 1.300 respondenten gaf aan dat loon nog altijd het belangrijkste onderwerp is. Daarnaast geven de medewerkers ook aan veel belang te hechten aan onderwerpen als vitaliteit, flexibiliteit en inclusiviteit. Al deze thema’s hebben de bonden verwerkt in hun inzetbrief die onderaan dit bericht integraal is te downloaden.


Papieren werkelijkheid

Het afgelopen jaar was de inflatie hoog. Volgens de vakbonden heeft de cao loonsverhoging van de huidige cao dit niet voldoende kunnen compenseren.


Het door het CBS gepresenteerde deflatie-cijfer dit jaar is volgens de vakbonden namelijk vooral een papieren werkelijkheid. In de echte wereld zijn de kosten van de boodschappen nog steeds aan het toenemen en hebben de meeste mensen inmiddels een contract voor energie afgesloten, waardoor die daling slechts een fictieve daling van de inflatie veroorzaakt. Voor een nadere duiding hiervan verwijzen de vakbonden naar de economen van de Rabobank, die hierover een uitgebreide analyse schreven.


Werken aan een toekomstbestendige sector

Tijdens het cao overleg willen de vakbonden ook inzetten op een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden die met name de aantrekkingskracht van de watersector moeten bevorderen. Aangespoord door de respondenten uit de enquête willen CNV en FNV ook een aantal vitaliteitsmaatregelen nemen. Het samen met de werkgevers ontwikkelen van een passend mantelzorgbeleid is hier een van de speerpunten.


Om het werkgeverschap van de sector aantrekkelijker te maken, stellen de bonden ook voor om actief te werken aan een concreter inclusiebeleid, zodat de waterbedrijven voor een bredere groep werknemers positief onder de aandacht komt. Voor jongere medewerkers stellen de bonden nog voor de studieschuld (gedeeltelijk) over te nemen.


Met haar programma van wensen willen de bonden de blik op de toekomst richten en de horizon op 5 jaar zetten. De gezamenlijke inzetbrief van de CNV en FNV kun je hieronder downloaden.


2023-10-26 Inzetbrief CNV en FNV cao Drinkwaterbedrijven
.pdf
Download PDF • 274KB

Wil je meepraten? Login of registreer je via de knop boven in het menu.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page