top of page

Werkgevers en vakbonden maken hun voorstellen voor een nieuwe cao bekendOp 26 oktober hebben de vakbonden en de werkgevers hun voorstellen voor een nieuwe cao met elkaar besproken. De voorstellen van de werkgevers kun je vinden in de bijlage bij dit nieuwsbericht.


Jelle Hannema, voorzitter van de werkgevers

We hebben een bijzondere tijd met veel onzekerheid over bijvoorbeeld de energie- en voedselprijzen achter de rug. Dit heeft in 2022 geleid tot flinke prijsstijgingen en daardoor een plotselinge hoge inflatie. Gelukkig heeft de overheid snel ingegrepen om ernstige gevolgen te voorkomen. Vakbonden en werkgevers hebben daarnaast hun deel gedaan om de koopkracht te behouden. Zo zijn in de cao van 2023 afspraken gemaakt die pasten bij die crisissituatie zoals bijvoorbeeld een eenmalige uitkering en stevige loonsverhogingen zoals we die al tientallen jaren niet meer hebben gezien.


We zitten gelukkig nu in rustiger vaarwater en we zien dat de inflatie inmiddels heel snel daalt. De afgelopen maand was de inflatie zelfs negatief. Dat betekent dat speciale maatregelen zoals zeer hoge loonsverhogingen en aanvullende eenmalige uitkeringen, niet meer nodig zijn. Zouden we de lonen wel fors verhogen, dan leidt dat vooral tot weer nieuwe inflatie waar uiteindelijk niemand beter van wordt. Als werkgevers hebben we daarom een voorstel gedaan voor een loonsverhoging die in lijn is met de huidige prijs- en koopkrachtontwikkeling. Dit past bij onze maatschappelijke opdracht om te zorgen voor drinkwater tegen een redelijke prijs. Onze aandeelhouders houden dit dan ook nauwlettend in de gaten. De drinkwatersector staat daarnaast voor veel uitdagingen op het gebied van de kwaliteit en de leverbetrouwbaarheid van ons drinkwater. Hiervoor zijn forse investeringen nodig die ook weer leiden tot een verhoging van de tarieven van het drinkwater in de komende jaren.


Voor werkgevers is een evenwichtige en een goed uitlegbare loonontwikkeling erg belangrijk. Natuurlijk kijken we daarbij ook naar de aantrekkelijkheid van de drinkwatersector. Uit een recent in opdracht van werkgevers en vakbonden uitgevoerd beloningsonderzoek blijkt dat onze sector nog steeds bovengemiddeld betaalt. In een tijd waarin wij ons herstellen van de problemen die we vorig jaar met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ondervonden en de uitdagingen die nog voor ons liggen dient de loonontwikkeling daarom gematigd te zijn.


In het licht van het welzijn van onze medewerkers en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen wij als werkgevers meer inzetten op het bevorderen van de vitaliteit en inzetbaarheid van onze medewerkers, het vergroten van de diversiteit en inclusie in onze sector en het verder ontwikkelen van een duurzame manier waarop wij werken en leven. Wij zien ook dat vakbonden deze wensen delen en dat samen met ons hier verder stappen in willen zetten.


Download hier de voorstellen van de werkgevers:

WWb voorstellen tbv vakbonden 26-10-2023 DEF
.pdf
Download PDF • 360KB

8 opmerkingen
bottom of page