top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Eerste overleg cao-partijen


Gezamenlijk communicatiebericht van de werkgevers en vakbonden cao-overleg 26-10-2023


Werkgevers en vakbonden hebben op 26 oktober elkaar voor de eerste maal gesproken over een nieuwe cao. De huidige cao loopt op 31 december 2023 af. De cao-partijen streven ernaar om voor 1 december a.s. een nieuwe cao te hebben afgesloten.


De eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van het verkennen van de cao-agenda. De vakbonden en de werkgevers hebben de inhoud van hun voorstellen aan elkaar gepresenteerd. Ook hebben zij toegelicht wat de achtergronden van hun voorstellen zijn en waarom zij dus tot een bepaald voorstel zijn gekomen. Cao-partijen hebben elkaar daarmee voor komend cao overleg huiswerk meegegeven.


Beide partijen kijken in hun voorstellen naar de maatschappelijke betekenis en positie van de drinkwaterbedrijven en de vertaling daarvan in de CAO. Belangrijke onderwerpen die op de cao-agenda staan zijn, naast natuurlijk de loonsverhoging, ook zaken zoals vitaliteit van medewerkers, duurzaam werken en leven en het bevorderen van diversiteit en inclusie in de drinkwatersector.


Op 8 november a.s. ontmoeten de cao-partijen elkaar weer. Tijdens die bijeenkomst zullen werkgevers en vakbonden inhoudelijk op elkaars voorstellen reageren.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page