top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Nieuwe cao voor de drinkwatersector


"Ik ben er heel blij mee dat we erin geslaagd zijn dat we de loonruimte vooral hebben benut om de mensen die waarschijnlijk het zwaarst worden getroffen het meest te ondersteunen", aldus WWb-voorzitter Wim Drossaert over het deze week behaalde cao onderhandelingsresultaat.


Na een bijzonder korte onderhandelingsperiode hebben de cao-partijen op maandag 7 november een resultaat voor een nieuwe cao bereikt. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De vakbonden en werkgevers gaan dit onderhandelingsresultaat nu positief aan hun achterbannen voorleggen.


Een resultaat om trots op te zijn

Wij hebben als cao-partijen in de afgelopen maanden zeer intensief met elkaar gesproken. Het was, gezien alle onzekerheden in de wereld en elkaar opvolgende ontwikkelingen, geen gemakkelijk traject. Ik ben blij dat er nu een voor alle partijen mooi resultaat ligt", aldus voorzitter van de WWb Wim Drossaert.


"Het zal niemand verbazen dat we door de sterke inflatie en dalende koopkracht ons in het cao-overleg vooral bezig hebben gehouden met het loon. Onze insteek was om snel een cao te sluiten en nog dit jaar iets eenmaligs éxtra te doen als tegemoetkoming in de extra (energie) kosten voor onze medewerkers. Het gevoel bij cao-partijen was vanaf het begin al dat we met name iets substantieels voor de medewerkers met de lagere inkomens moesten doen. Deze tijd vraagt om solidariteit tussen enerzijds werkgevers en medewerkers en anderzijds ook een solidariteit tussen medewerkers onderling. Ik ben er heel blij mee dat we daarin zijn geslaagd en dat we de loonruimte vooral hebben benut om de mensen die waarschijnlijk het zwaarst worden getroffen het meest te ondersteunen. We laten als werkgevers en medewerkers in de drinkwatersector hiermee ons van de beste kant zien. Daar ben ik ongelooflijk trots op."


Inhoud van het onderhandelingsresultaat

  • Eenmalige uitkering van € 1.000,- Alle medewerkers die in dienst zijn op 1 december 2022, ontvangen in december 2022 een eenmalige uitkering van € 1.000,- bruto. Zowel deeltijders als voltijders ontvangen dit bedrag.

  • Loonsverhoging: iedereen gaat er minimaal € 176,- per maand op vooruit Per 1 januari 2023 worden de lonen met vast bedrag per maand verhoogd. Voor medewerkers in de schalen 2 tot en met 8 bedraagt de verhoging € 176,- bruto per maand bij een voltijds dienstverband. Voor medewerkers in de salarisschalen 9 tot en met 13 worden de salarissen volgens de onderstaande staffel verhoogd:

Voor de medewerkers met een salaris in schaal 14 of hoger geldt het volgende: omdat voor deze medewerkers geen WWb-schalen in de cao zijn opgenomen, wordt voor deze medewerkers dezelfde systematiek als voor de schalen 9 t/m 13 voor het berekenen van de salarisverhoging toegepast. Dit komt overeen met een verhoging van 4,75% van het maximum van het voor hen geldende salarisschaal bij een voltijds dienstverband.


Alle medewerkers in dezelfde schaal krijgen in euro’s, bij een zelfde aantal uren, een gelijke loonsverhoging, of je nu aan het eind van de schaal zit of nog niet. Het minimum en het maximum van de schaal worden ook met dat zelfde bedrag verhoogd.


De integrale tekst van het cao resultaat kun je hieronder downloaden.

WWb Onderhandelingsresultaat cao-overleg 09-11-2022 DEF
.pdf
Download PDF • 882KB

Blijf op de hoogte

Het onderhandelingsresultaat wordt nu voorgelegd aan de achterban van de Werkgeversvereniging en de vakbonden. Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden, meld je dan dan aan voor de Cao Drinkwater Nieuwsbrief.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page