top of page

Uitruil feestdagen in nieuwe cao: jouw keuze, jouw vrije dag!
In de nieuwe cao vanaf 1 januari 2024 hebben vakbonden en werkgevers een mooie nieuwe regeling vastgelegd: je kunt gedurende de looptijd van de cao een standaard feestdag uit die cao ruilen voor een dag die voor jou persoonlijk belangrijk is. Waarom? Omdat we streven naar een diverse en inclusieve werkomgeving, waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar speciale dagen te vieren.


Hoe werkt het? 
  • Beslis vóór 1 februari 2024 of je van deze uitruilmogelijkheid gebruik wilt maken. 

  • Kies één alternatieve feestdag in 2024 die past bij jouw geloof of levensovertuiging. 

  • Geen verplichting! Als je niet ruilt, gelden de standaard feestdagen uit de cao voor jou. 


Wil je ruilen, zet dan eenvoudig de volgende stappen 
  1. Overleg met je leidinggevende als je wilt ruilen. 

  2. Stuur een e-mail naar HR met je keuze (Tweede Pinksterdag of Hemelvaart), en zet je leidinggevende in de cc.  

  3. Geef ook aan op welke datum in 2024 je de alternatieve feestdag wilt vieren. Vermeld daarbij welke feestdag jij viert (niet verplicht). Het geeft ons een idee in welke behoefte we voorzien met deze nieuwe regeling. Dank alvast! 


Let op! 
  • Je keuze is definitief voor 2024; geen wijzigingen mogelijk later in het jaar. 

  • Door te ruilen werk je op Tweede Pinksterdag of Hemelvaart, maar je krijgt natuurlijk vrij op de door jouw gekozen dag. 

  • Als je ziek bent op de door jouw gekozen dag, vervalt deze vrije dag. Dit is ook het geval als je op een van de feestdagen ziek bent die in de cao staan.  


Uitruilmogelijkheid is pilot 

De uitruilmogelijkheid is een pilot, want het is een grote verandering voor bedrijven waar medewerkers nu op dagen werken die vroeger vrij waren. Kantoren, laboratoria en werkplaatsen moeten mogelijk open zijn. We streven ernaar werkzaamheden op feestdagen elders/thuis uit te voeren. Als een locatie wel opengesteld moet worden, gebeurt dit uiteraard verantwoord om veilig werken te waarborgen. In 2024 onderzoeken we de impact van deze uitruilmogelijkheid op medewerkers en bedrijven. Werkgevers en vakbonden evalueren het gebruik en de uitdagingen, waarna de cao-partijen beoordelen of voortzetting of aanpassingen nodig zijn. 


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page