top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Medewerkers moeten meepraten over hun eigen cao


Meld je aan op www.caodrinkwaterbedrijven.nl: praat mee en blijf geïnformeerd!


"Het is belangrijk dat meer medewerkers zich betrokken voelen bij onze cao. De cao is er immers voor iedereen en moet dus voor alle groepen van medewerkers interessant zijn." Aan het woord is Olaf van der Kolk, directeur van AquaMinerals en bestuurslid WWb In het bestuur WWb is Olaf portefeuillehouder voor de onderwerpen communicatie en medewerkersbetrokkenheid.


Cao-overleg gaat van start

Olaf: “Op 31 december 2023 loopt onze huidige cao af. Dit betekent dat we samen met de vakbonden binnenkort weer met de onderhandelingen start gaan. De loonsverhoging zal ongetwijfeld weer een belangrijk onderwerp van gesprek worden. Daarnaast zijn er ook andere onderwerpen waarvan het belangrijk is dat we deze goed met elkaar regelen. Ik denk daarbij aan zaken die direct in de cao geregeld zijn zoals arbeidstijden, de functiewaardering en toeslagen maar ook aan onderwerpen zoals diversiteit en inclusie, groen werken en aantrekkelijk werkgeverschap. Dit zijn allemaal zaken die voor grote groepen van medewerkers van belang zijn en waar we dus ook aandacht aan moeten besteden in de cao.”


Betrokkenheid medewerkers

Olaf: “Als werkgevers vinden we het belangrijk dat we weten wat medewerkers willen, wat hun beweegt en waarom zij in de drinkwatersector willen blijven werken. Als bestuur WWb proberen wij de betrokkenheid van de medewerkers bij het cao-proces te vergroten. Met de vakbonden praten wij over het proces van het cao-overleg en hoe wij meer medewerkers kunnen laten meepraten. Je ziet bijvoorbeeld dat vakbonden zich steeds nadrukkelijker gaan richten tot alle medewerkers in plaats van alleen de vakbondsleden.”


Als cao-partijen hebben wij in het verleden de website caodrinkwater.nl in het leven geroepen. Via deze website kunnen werkgevers en vakbonden met alle medewerkers communiceren. Op de website staan nieuwsberichten met het laatste cao-nieuws, podcasts waarbij mensen hun mening geven over het cao-proces en filmpjes.


Aanmelden voor de website caodrinkwater.nl

Olaf: “We proberen om de website caodrinkwater.nl zo actueel mogelijk te houden. Op de website komen zowel de werkgevers als ook de vakbonden aan het woord. Zo worden de medewerkers breed geïnformeerd over het cao-proces. Ik hoop dat alle medewerkers zich registeren bij deze website. Registratie biedt een aantal voordelen. Geregistreerde medewerkers krijgen bijvoorbeeld een email als er nieuwe berichten op de website staan en zij kunnen reacties plaatsen bij de nieuwsberichten. Ook willen we regelmatig enquêtes op de website plaatsen waarmee de medewerkers hun ideeën en voorkeuren aan de cao-partijen kunnen doorgeven”


Hoe te registreren?

Alleen medewerkers die werkzaam zijn in de drinkwatersector kunnen zich registreren. Voor de registratie heb je je zakelijk e-mailadres nodig. Registratie is eenvoudig:

  1. Klik op de knop 'Registreer of login' in het menu of op de homepage

  2. Vul de vereiste gegevens in

  3. Vul de verificatiecode in die je via e-mail ontvangt (laat de pop-up open!)

Spelregels

Weet dat je gebruiksnaam bij reacties onder berichten in beeld komt. Als je voor anoniem kiest, is de reactie dus ook anoniem. De moderator kent wel je naam en mailadres, deze zal uitsluitend ingrijpen als reacties ongepast zijn.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page