top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Jelle Hannema: "De drinkwatersector staat voor forse uitdagingen"


Jelle Hannema, bestuursvoorzitter bij drinkwaterbedrijf Vitens, is sinds 22 juni voorzitter van de WWb. Hiervoor was hij al een jaar vicevoorzitter van de WWb. Waar zal Jelle zich de komende jaren voor inzetten? Een tweegesprek.


Behalve dat de leden van de WWb jou tot voorzitter hebben benoemd, hebben zij ook twee nieuwe bestuursleden gekozen. Rob van Dongen (directeur Brabant Water) en Olaf van der Kolk (directeur Aquaminerals) komen het bestuur verstreken. Dit betekent dat het bestuur van de WWb voortaan uit vier personen bestaat.


Jelle: ”Ik ben blij met de uitbreiding van het bestuur. We hebben zo én meer waardevolle kennis en ervaring in huis én meer capaciteit om de taken te verdelen. Dit maakt ons als bestuur slagvaardiger. Door de benoeming van Olaf zijn nu ook de niet-waterbedrijven in het bestuur vertegenwoordigd. Op deze manier wordt de blik van het bestuur verbreed en kunnen we werken aan zaken die voor alle organisaties binnen de drinkwatersector van belang zijn.”


We moeten verder werken aan een diverse en inclusieve omgeving, zodat mensen met uiteenlopende achtergronden graag in onze sector willen werken.

Een belangrijke taak van het bestuur WWb is het afsluiten van de cao. De huidige cao loopt nog tot het einde van dit jaar. Dat betekent dat de cao-partijen na de zomervakantie weer met elkaar om de tafel gaan zitten om te onderhandelen over een nieuwe cao. De loonsverhoging zal ongetwijfeld een belangrijk onderwerp voor deze onderhandelingen zijn.


Jelle: “Na een periode waarin de inflatie draconische vormen leek te gaan aannemen, begrijp Ik heel goed de wens van vakbonden voor forse loonstijgingen. We moeten echter wel een juiste balans weten te vinden tussen de financiële wensen van de medewerkers en de belangen van de bedrijven. Als drinkwatersector staan we voor flinke financiële uitdagingen. Behalve forse investeringen om de kwaliteit en de kwantiteit van de drinkwatervoorziening in de komende jaren te verbeteren, hebben we in de afgelopen jaren ook wat financiële tegenwind gehad. In het geval van Vitens is dat bijvoorbeeld de omzetdaling in 2022. Het water klotst bij ons niet over de plinten zoals soms wel eens wordt gedacht.


"Ik denk dat we nu gelukkig weer in een periode gekomen zijn waarin het leven zich weer normaliseert. Dat betekent ook dat we weer met een bredere blik naar de cao kunnen gaan kijken. Onze prachtige drinkwatersector heeft mensen veel meer te bieden dan alleen maar geld. Ik denk daarbij aan zinvol werk wat bijdraagt aan maatschappelijke doelstellingen, een gezonde werkomgeving, mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en de mogelijkheden voor een gezonde balans tussen werk en privé. We moeten verder werken aan een diverse en inclusieve omgeving zodat mensen met uiteenlopende achtergronden graag in onze sector willen werken. Dat zijn volgens mij belangrijke onderwerpen die de werkgevers van de WWb en de vakbonden samen moeten gaan uitwerken. Ik ben er ook van overtuigd dat dit ons gaat lukken.”


Mensen werken niet alleen maar voor een inkomen maar willen ook betekenisvol werk doen waar ze trots op kunnen zijn.

Werkgevers willen vooral een aantrekkelijk werkgever zijn om in de huidige arbeidsmarkt goede mensen te kunnen aantrekken en te behouden voor de sector.


Jelle: “We moeten onze best doen om nieuwe medewerkers te kunnen aantrekken en te behouden. Dat betekent dat we naast een aantrekkelijk pakket van arbeidsvoorwaarden ook de nieuwe mensen een interessante loopbaan en groeimogelijkheden willen bieden. Het is echter ook ontzettend belangrijk om goed de verbinding te behouden onze huidige medewerkers. Deze mensen hebben een schat aan ervaring en kennis die cruciaal zijn voor onze bedrijven. Zij zijn enorm waardevol voor ons.


"We moeten dus verder werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers, gezonde werkomstandigheden, opleidingen, aantrekkelijk werk voor medewerkers van alle leeftijden en loopbaanpaden waarbij ervaren medewerkers hun kennis delen met de nieuwe medewerkers. Dit zal van ons in de komende jaren flinke inspanningen vereisen. Dit zijn uitdagingen waar ik wel naar uit kijk. Zo bouwen we aan organisaties die niet alleen waardevol zijn voor onze klanten maar creëren wij ook bedrijven die van belang zijn voor de mensen die er werken. Mensen werken niet alleen maar voor een inkomen maar willen ook betekenisvol werk doen waar ze trots op kunnen zijn. De drinkwatersector kan hen dat bieden. Met gemotiveerde mensen die maximaal gebruik maken van hun vaardigheden, kunnen we de uitdagingen waar de drinkwatersector voor staat aan.”


Praten over een brede cao-agenda vereist uiteraard ook de medewerking van de vakbonden.


Jelle: “Ik durf te zeggen dat dankzij de inspanningen van eerdere bestuursleden van de WWb, zoals onder meer mijn voorganger Wim Drossaert, is de relatie tussen werkgevers en vakbonden enorm verbeterd. De persoonlijke verhoudingen zijn weer goed en als er wat aan de hand is weten we elkaar formeel of informeel te vinden om zaken uit te praten.


"Tijdens het vorige cao-overleg heb ik ervaren dat het er aan de onderhandelingstafel stevig aan toe kan gaan. Dat is ook prima. Iedereen wil de belangen van zijn of haar achterban zo goed mogelijk behartigen. We werken echter in de voorbereiding van het cao-overleg wel als cao-partijen al samen in paritaire werkgroepen. We onderzoeken samen de feiten en luisteren naar elkaars belangen. Zo worden soms lastige zaken op een goede manier besproken en proberen we voor alle partijen aanvaardbare oplossingen vinden. Dat overleg is daarom enorm waardevol. Die goede arbeidsverhoudingen zijn dan ook voor mij als nieuwe voorzitter een belangrijk vertrekpunt. Ik zal mij samen met mijn collega-bestuursleden blijven inzetten om de goede verstandhouding voort te zetten."


Wat vind jij? Wil je reageren op dit artikel, meld je aan of login.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page