top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Olaf van der Kolk: "Tijd van achterkamertjes is voorbij"

Bijgewerkt op: 19 jul. 2023


Olaf van der Kolk, directeur van Aquaminerals is onlangs toegetreden tot het bestuur van de werkgeversvereniging WWb. Hiermee heef het eerste niet-drinkwaterbedrijf ook vertegenwoordigd in de werkgeversvereniging. "De werkgeversvereniging WWb is een vereniging die veel te bieden heeft, zowel aan werkgevers als aan de medewerkers die in de drinkwatersector werken."


Jij bent tijdens de laatste ledenvergadering benoemd als bestuurslid van de WWb. Het bestuur van de WWb is met jouw komst van uitgebreid naar vier leden.


Olaf: “Ik ben het enige bestuurslid dat afkomstig is van een niet-drinkwaterbedrijf. Ik verwacht dat ik daardoor ook de specifieke kennis en ervaring van een niet-drinkwaterbedrijf in het bestuur kan inbrengen. Wij staan echter als bestuur met z’n allen voor één drinkwatersector. Ik heb gemerkt dat een kleine organisatie waar ik voor werk, veel belang heeft bij een goede cao en de overige voorzieningen die de vereniging ons biedt. Zo’n cao waar zaken goed in zijn geregeld kunnen wij bijvoorbeeld als klein bedrijf nooit alleen afsluiten. Dat geldt wel voor meer bedrijven van de WWb. Met elkaar vormen we echter een behoorlijk sector waar we met z’n allen kunnen profiteren van deze samenwerking.“


We moeten nieuwe dingen ontwikkelen en misschien ook afscheid durven nemen van zaken uit het verleden.

Een belangrijke taak van de WWb is het afsluiten van de cao voor de drinkwaterbedrijven.

Olaf: “Ik heb geen directe ervaring met zaken zoals het cao-overleg. Als directeur heb ik daar echter wel mijn visie op. Ik merk dat een goed pakket van arbeidsvoorwaarden van belang is om de juiste mensen te kunnen aantrekken. En daar gaat het niet alleen om een goed marktconform loon, maar ook zaken als een goed pensioen dat zekerheid voor nu en later biedt en bijvoorbeeld ruimte om werk en privé met elkaar in balans te brengen.


"We moeten natuurlijk wel blijven opletten dat de cao voor alle medewerkers aantrekkelijk blijft. Jonge medewerkers die nu op de arbeidsmarkt komen verwachten weer andere dingen dan hun oudere collega’s. En zo kun je wel meer groepen van medewerkers onderscheiden die allemaal hun eigen wensen en behoeften hebben. We hebben gewoon al deze mensen nodig. Dit vraagt om een cao die diversiteit ondersteunt en ook maatwerk mogelijk maakt. De cao is dus nooit af. We moeten nieuwe dingen ontwikkelen en misschien ook afscheid durven nemen van zaken uit het verleden."


Als we voor alle medewerkers een relevante cao willen, dan ontkomen we er niet aan om met die medewerkers in gesprek te gaan en het cao-proces op transparante wijze te voeren.

”Ik vind dat de WWb al hele mooie stappen heeft gezet om medewerkers meer bij hun cao te betrekken. De website caodrinkwater.nl is daar een mooi voorbeeld van. Ik zie ook dat vakbonden meer moeite doen om ook de niet leden bij het cao-proces te betrekken. Dat zijn allemaal mooie ontwikkelingen die passen bij deze tijd. Als we een voor alle medewerkers relevante cao willen hebben dan ontkomen we er gewoon niet aan om met die medewerkers in gesprek te gaan en het cao-proces op transparante wijze te voeren. De tijd van gesprekken in achterkamertjes en van boven af geleide processen is, denk ik, al lang voorbij. Als cao-partijen een aantrekkelijke sector wensen, dan zullen we iedereen moeten betrekken. Kijk bijvoorbeeld naar de paritaire werkgroepen waar leden van vakbonden, vertegenwoordigers van werkgevers en vakbondsbestuurders met elkaar in gesprek gaan om gezamenlijk de uitdagingen te bespreken. Los van de druk van een onderhandelingsproces worden knelpunten besproken, elkaars belangen toegelicht en oplossingen gevonden. Geweldig! Dat past wat mij betreft helemaal bij volwassen moderne arbeidsverhoudingen. Maar ook het proces van het vergroten van de medewerkerbetrokkenheid is nog niet af, ik hoop hier met elkaar nog stappen te zetten.”


De werkgeversvereniging WWb doet meer dan alleen een cao afsluiten. De vereniging biedt de lidbedrijven ook ledenvoordelen waar zij gebruik van kunnen maken, advies aan werkgevers, vertegenwoordiging in diverse landelijke gremia en diverse platformen waar managers en specialisten elkaar ontmoeten en kennis en ervaring uitwisselen.


Olaf: ”Ik denk dat we als vereniging nog veel meer voor onze leden kunnen betekenen. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke arbeidsmarktcommunicatie, de ontwikkeling van inter- en intra sectorale loopbaanpaden en het opzetten van specifieke opleidingstrajecten. Het lijkt mij leuk om deze mogelijkheden in het bestuur, met de leden van de WWb en de medewerkers van het verenigingsbureau verder te onderzoeken. Wij zijn onderdeel van een hele mooie sector waar we maatschappelijk belangrijk werk doen. Een sector waar zaken goed geregeld voor zijn werkgevers en medewerkers. Ik kijk er naar uit om als lid van het bestuur WWb daar mijn steentje aan bij te dragen.”


Wat vind jij? Wil je reageren op dit artikel, meld je aan of login.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page