top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Vakbonden geven toelichting op cao akkoord


Wat is er precies afgesproken in het cao akkoord? Wat betekenen de bedragen in euro's? Een toelichting.


Vorige week hebben de vakbonden en werkgevers een cao akkoord bereikt. In het cao akkoord wordt gesproken over een loonstijging uitgedrukt in euro's. Bij de vakbonden zijn hierover vragen binnengekomen. Voor niet iedereen is duidelijk waarom hiervoor gekozen is. Ook worden er veel vragen gesteld wat de nominale loonstijging in percentages van het salaris betekent. De vakbonden lichten deze keuze nu nader toe.


Waarom een nominale loonstijging?

In een toelichting van de gezamenlijke bonden, zie bijlage onderaan dit artikel, zeggen de bonden het volgende over de in het cao akkoord opgenomen nominale bedragen.

"We wilden met name voor de lagere inkomens en starters binnen de sector een ruimere compensatie voor het verlies van koopkracht. Dat betekent dat we voor de mensen in de lagere loonschalen en zij die aan het begin van van de salarisschalen zitten procentueel meer hebben gedaan, door een vast bedrag per schaal overeen te komen."


Het nominale bedrag is niet voor alle loonschalen gelijk. Tot en met schaal 8 ontvangt elke medewerker met een voltijds dienstverband er vanaf 1 januari 2023 er €176,00 euro bruto per maand bij. Medewerkers in schaal 10 ontvangen er elke maand €219,40 bruto bij.

In schaal 12 wordt er bij een voltijds dienstverband vanaf 1 januari €280,87 bruto meer op het salarisstrookje bijgeschreven.


Wat betekent dit in procenten?

Om inzicht te krijgen wat de nominale bedragen betekenen in procenten loonstijging in de verschillende salarisgroepen, hebben de vakbonden een onderstaand rekenvoorbeeld gemaakt. Onderstaande bedragen worden niet als zodanig in de cao genoemd, maar vallen volgens de bonden, wel in de range van het schaalminimum en schaalmaximum van de betreffende schaal.


bron: AVV, CNV en FNV

Lagere lonen gaan er tot ruim 12% op vooruit

"Bij deze percentages moet nog worden meegenomen de duurzame inzetbaarheidstoeslag van 1,5% welke aan het FAB is toegevoegd, én de eenmalige van €1000,-- zodat in deze voorbeelden de stijging minimaal 7,66% bedraagt (voor max schaal 12) en kan oplopen naar ruim 12% (in dit voorbeeld bij het minimum van schaal 4). Zit je in een lager salarisschaal of lager binnen de schaal dan is het percentage hoger", aldus de vakbonden in hun toelichting


De integrale tekst van de toelichting van de vakbonden op het cao akkoord kun je hier downloaden.

2022-11-11 Het akkoord nader toegelicht 2
.pdf
Download PDF • 200KB


De integrale tekst van het cao akkoord vind je hier:

WWb Onderhandelingsresultaat cao-overleg 09-11-2022 DEF
.pdf
Download PDF • 882KB

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page