top of page

Van de vakbond: Update cao-werkgroepen

Bijgewerkt op: 24 jun.Met dit bericht geven we je een kort overzicht van de werkgroepen die naar aanleiding van de cao zijn ingesteld.


Werkgroep onderhoud functiewaardering

Deze werkgroep is aan de slag gegaan met de functies in de cao die gelden als voorbeeldfunctie. De werkgroep onderzoekt of de functies nog actueel zijn en of alle functies nog bestaan. Ook wordt bekeken of sommige functies moeten worden geherwaardeerd. Vanuit verschillende bedrijven zijn hier medewerkers bij betrokken. De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden en er is een inventarisatie per bedrijf beschikbaar om de functies inhoudelijk te bekijken. De tweede bijeenkomst staat gepland.

 

Werkgroep cao-redactie m.b.t. inclusie en diversiteit

Ook deze werkgroep is voor het eerste bij elkaar gekomen. De werkgroep analyseert de resultaten van de pilot met betrekking tot het ruilen van feestdagen Daarnaast bekijkt deze werkgroep op welke manier de cao inclusiever, met meer aandacht voor diversiteit én simpeler kan. Lees ook het eerdere bericht over het uitruilen van feestdagen.

 

Werkgroep vitaliteitsmaatregelen mantelzorg

Deze werkgroep bekijkt wat er vanuit de werkgever kan worden gedaan om het makkelijker te maken voor mensen om mantelzorg te verlenen. Welke maatregelen getroffen kunnen worden om mensen vitaal te houden staan hierin centraal. Vanuit CNV wordt deze werkgroep op de achtergrond ook ondersteund door een collega die zich specifiek bezighoudt met mantelzorg en werk. De eerste werkgroep is inmiddels een feit.

 

Werkgroep aanschaf duurzame middelen via de werkgever

De werkgroep heeft vanuit de cao een vrij smalle opdracht gekregen om te bekijken welke duurzame middelen via de werkgever kunnen worden aangeschaft. In de werkgroep is afgesproken deze opdracht iets te verbreden en ook te bekijken welke duurzame arbeidsvoorwaarden er eventueel nog zijn die interessant zijn in een volgende cao ronde.

 

Mocht je input of ideeën hebben voor de werkgroepen dan kun je hieronder je reactie achterlaten of een bericht sturen naar de vakbondsbestuurders.

 

1 opmerking

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Rated 5 out of 5 stars.

💪🏻

Like
bottom of page