top of page

Zo verloopt de cao-afspraak ‘Uitruil Feestdagen’ tot nu toe

Bijna een half jaar na de start van de pilot zijn we benieuwd of en in welke mate er gebruik wordt gemaakt van deze uitruilmogelijkheid. Tijd voor een korte update!


Tijdens het laatste cao-overleg is afgesproken dat gedurende de nu lopende cao-periode een pilot ‘uitruil feestdagen’ zou worden gestart bij alle leden van de WWb. Medewerkers hebben daarbij de mogelijkheid om voor ingang van een kalenderjaar één feestdag zoals opgenomen in de cao (Tweede Pinksterdag of Hemelvaart) om te zetten in een alternatieve feestdag die aansluit bij de religie of levensovertuiging van de medewerker. Je las er al eerder over in ons nieuwsbericht van 28 december 2023 ‘Uitruil feestdagen in nieuwe cao: jouw keuze, jouw vrije dag!’

 

Hoe verloopt de pilot tot nu toe?

Medewerkers moesten begin 2024 aangeven of zij in 2024 van de keuzemogelijkheid gebruik wilden maken. Uiteindelijk bleek de deelname aan deze regeling bij de meeste bedrijven zeer gering. Het is niet precies bekend waarom dit gebruik zo beperkt is. Is de regeling mogelijk nog wat onbekend bij medewerkers? Is de behoefte aan zo’n regeling in de praktijk misschien toch beperkter dan gedacht Of, kan het er ook mee te maken hebben dat het omruilen van een feestdag praktische problemen oplevert met bijvoorbeeld vakanties en vrije dagen van schoolgaande kinderen?

 

Genoeg reden voor cao-partijen om het gebruik van deze uitruilmogelijkheid en eventuele organisatorische knelpunten met elkaar te bespreken. Cao-partijen besluiten dan of, en zo ja hoe, eventueel in een aangepaste vorm, deze uitruilmogelijkheid gehandhaafd moet blijven.

 

Nienke de Wolff, HR-directeur Evides en bestuurslid WWb:


Door het introduceren van de mogelijkheid om één Christelijke feestdag om te ruilen tegen een feestdag naar keuze, hebben we als cao-partijen een stap gezet om onze cao inclusiever te maken. We zien dat het gebruik van deze mogelijkheid heel wisselend is.


Het is goed om een goed beeld te krijgen van de redenen daarvoor. Administratief betekent deze mogelijkheid ook nog wel wat en levert het extra werk voor zowel de locaties als de salaris- en personeelsadministratie op. De meeste administratieve systemen, maar ook de planning van het werk, waardoor we bijvoorbeeld veilig kunnen werken, zijn vaak nog niet ingesteld op dergelijke keuzemogelijkheden. Dat zegt denk ik ook wel wat over de uitdagingen die nog voor ons liggen.

Ik zie deze cao-afspraak als een experiment om de cao uiteindelijk inclusiever te maken waardoor de cao aantrekkelijker wordt voor een grotere groep van mensen. We willen immers als drinkwatersector een interessante werkgever blijven in een diverser wordende wereld.”

2 opmerkingen

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

Zou het er ook mee te maken kunnen hebben dat: 1. maar 11% van de medewerkers binnen de sector 'winning en distributie van water' (informatie van het CBS) van buiten Europa komt (er van uitgaande dat voornamelijk die groep andere feestdagen viert);

2. de partners van de medewerkers niet gebruik kunnen maken van een soortgelijke regeling, waardoor het oninteressant is voor de medewerker zelf om hier gebruik van te maken.


Het lijkt mij, ook al wordt er de komende tijd weinig gebruik gemaakt van de regeling, heel belangrijk om in het kader van diversiteit (het aantrekken en behouden van mensen met een niet-westerse achtergrond) de regeling te behouden!

Like

Rated 5 out of 5 stars.

Misschien dat de regeling nog niet bekend genoeg is, Het idee is sympathiek en vooruitstrevend in ieder geval.

Like
bottom of page