top of page
  • Redactie

CNV van start met voorbereidingen voor nieuwe cao waterbedrijven!Binnenkort gaan de onderhandelingen beginnen voor een nieuwe cao waterbedrijven. De afgelopen jaren hebben wij als CNV vaak om tafel gezeten met de werkgever voor verbeteringen van de positie van de werknemers.


Deze cao onderhandelingen zijn echter anders omdat we te maken hebben met een andere wereld dan de afgelopen jaren. De inflatie is enorm opgelopen en dat vergt, ook vanuit de werkgever, stappen om de koopkracht te behouden.

Waar voorheen Arno Reijgersberg de onderhandelingen deed namens het CNV zullen er dit jaar twee nieuwe bestuurders namens CNV de onderhandelingen voeren: Abhilash Sewgobind en Marc Dorst.


Er spelen meerdere onderwerpen in verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen zullen er zorg voor dragen dat er adviezen komen aan de cao tafel. Wat ons betreft kunnen daarna de cao onderhandelingen beginnen.


CNV zal haar leden binnenkort gaan benaderen met een enquête om zo haar eigen inzet te gaan bepalen. Daarnaast zullen wij als CNV ook niet- leden gaan benaderen! Wij willen namelijk een zo breed mogelijk input ophalen voordat wij aan de cao tafel gaan.

Heb je nu al vragen en/of opmerkingen?

Abhilash Sewgobind: a.sewgobind@cnv.nl

Marc Dorst: m.dorst@cnv.nl


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page