top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Cao-partijen stapje voor stapje nader tot elkaarDe werkgevers en vakbonden hebben op maandag 13 november weer met elkaar gesproken over een nieuwe cao per 1 januari 2024. Dit was het derde cao-overleg. In de eerste twee overleggen hebben de cao-partijen uitgelegd wat hun voorstellen waren en toegelicht hoe zij tot deze voorstellen zijn gekomen. In het afgelopen overleg werd begonnen met het onderhandelen over de verschillende onderwerpen.


Feestdag naar keuze

De cao-partijen zijn het met elkaar eens dat het belangrijk is om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Ook inclusie en diversiteit is een belangrijk onderwerp. Op deze onderwerpen zijn inmiddels al wat afspraken gemaakt. Het plan is dat medewerkers in de komende cao-periode de mogelijkheid krijgen om één Christelijke feestdag (Hemelvaart of Tweede Pinksterdag) in te ruilen voor een feestdag naar keuze. Na afloop van de cao-periode gaan de cao-partijen evalueren in hoeverre van deze mogelijkheid gebruik is gemaakt en tegen welke organisatorische uitdagingen hiermee wordt aangelopen.


Best practices vitaliteit

De bedrijven in de drinkwatersector doen al heel veel om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te bevorderen. Cao-partijen gaan in de komende cao-periode met elkaar onderzoeken welke maatregelen en regelingen er al bij de bedrijven bestaan. Zo kunnen we de best practices met elkaar delen en vaststellen in hoeverre de cao nog zaken aanvullend moet gaan regelen.


Een paritaire werkgroep heeft de hele cao-tekst doorgenomen en aanbevelingen gedaan om de cao-tekst op onderdelen te verhelderen of in overeenstemming te brengen met de praktijk. Cao-partijen hebben besloten om de adviezen van de werkgroep uit te gaan voeren.


Lonen

Een belangrijk gesprekspunt blijft natuurlijk de loonsverhoging. Vakbonden en werkgevers zaten met hun eerste voorstellen erg ver uit elkaar. Inflatie en het beloningsniveau van de waterbedrijven ten opzichte van de omgeving zijn daarbij belangrijke elementen. Inmiddels hebben de cao-partijen ook ten aanzien van dit onderwerp stappen gezet en bewegen ze zich wat meer naar elkaar toe. Een ander gespreksonderwerp is het sparen van verlof.


Het volgende cao-overleg staat gepland op 22 november. De cao-partijen hopen dan weer volgende stappen te kunnen zetten. Het streven is om voor het einde van het jaar een nieuwe cao te hebben. De tijd dringt, maar de cao-partijen doen hun best om dit doel te halen.

9 opmerkingen

9 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

Vitens verhoogt prijs drinkwater met ruim 10% en investeert: ’Er moet iets gebeuren 'En jazeker moet er wat aan het loon gebeuren voor de Werknemer.

Want niet alleen het water wordt duurder maar ook de boodschappen, zorg en andere dagelijkse behoeften en benodigdheden.

Dus werkgever kom met een bod dat recht doet aan "Er moet iets gebeuren"

Like

Rated 5 out of 5 stars.

Wanneer aantrekkelijk werkgeverschap belangrijk is in de tijd van veel verloop, is het nu de tijd om daad bij het woord te voegen. Een erg laag bod (ver beneden het landelijk gemiddelde!) als salarisverhogingsvoorstel bewerkstelligt juist het tegenovergestelde van aantrekkelijk werkgeverschap. Welk signaal denkt de werkgever hiermee uit te stralen naar de werknemer toe?


Stabiliteit en rust in de organisatie is hoog nodig. Dit kan vanzelfsprekend niet tegen elke prijs, maar een aanbod zó ver beneden de vraag en zelfs zó ver beneden het landelijk gemiddelde?


Ik wens een ieder veel wijsheid in het onderhandelingsproces!

Like

Er word gesproken over het feit dat de inflatie sterk af is genomen, echter spreken we hier natuurlijk over de inflatie t.o.v vorig jaar. Het jaar waarin de prijzen sterk toegenomen zijn en ons salaris ontzettend achter is blijven hangen. Als er dit jaar weer een inflatiecorrectie wordt toegepast die niet hoger is dan de inflatie zullen we alsnog achter blijven met ons salaris. Als iemand met dadelijk een jong gezin is dit een hard gelach. De boodschappen, zorgverzekering, autoverzekering, Alles word duurder en dit is niet op te vangen met een salarisverhoging van 2,2%.


Werkgever denk alsjeblieft goed na over deze ''verhoging''. De drinkwatersector is een prachtige sector om werkzaam in te zijn, Maar uiteindelijk ga ik werken om mijn…

Like

In oktober 2022 was de inflatie 14,3%.In die periode waren er ook CAO onderhandelingen, toen werd er door de werkgevers geen loonbod van 14% voorgesteld om de inflatie te corrigeren. Nu de inflatie terug loopt, wat verspeld was door de economen, vinden ze het huidige loonbod voldoende.

De overheid gaat bij de koopkracht berekening voor 2024 uit van een loonstijging van 5,2%.

Laat de werkgevers eens met een reëel loonbod komen.

Like

Het voordeel van bonuskaarten bij een supermarkt is dat je ook kan terugkijken. Eind 2021 kocht ik nog kaas, melk en boter voor samen 7,05 euro. Afgelopen zaterdag 9,17 euro. Een stijging van 30%. Dat de energieprijzen weer normaal worden, wat is normaal nog in deze tijd nog altijd ruim boven het niveau van 2021, vlak de inflatie wat af. Zoals de vakbonden ook aangeven merk ik dat niet bij mijn wekelijkse boodschappen. Werkgevers denk goed na, het vet op de botten bij jullie werknemers is aan het afnemen en soms al op. Scherm niet meer met de gedachte dat er een ruim salaris betaald wordt. De enquête van de bonden laat ook iets anders zien onder de beleving van…

Like
bottom of page