top of page

Cao-partijen stapje voor stapje nader tot elkaarDe werkgevers en vakbonden hebben op maandag 13 november weer met elkaar gesproken over een nieuwe cao per 1 januari 2024. Dit was het derde cao-overleg. In de eerste twee overleggen hebben de cao-partijen uitgelegd wat hun voorstellen waren en toegelicht hoe zij tot deze voorstellen zijn gekomen. In het afgelopen overleg werd begonnen met het onderhandelen over de verschillende onderwerpen.


Feestdag naar keuze

De cao-partijen zijn het met elkaar eens dat het belangrijk is om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Ook inclusie en diversiteit is een belangrijk onderwerp. Op deze onderwerpen zijn inmiddels al wat afspraken gemaakt. Het plan is dat medewerkers in de komende cao-periode de mogelijkheid krijgen om één Christelijke feestdag (Hemelvaart of Tweede Pinksterdag) in te ruilen voor een feestdag naar keuze. Na afloop van de cao-periode gaan de cao-partijen evalueren in hoeverre van deze mogelijkheid gebruik is gemaakt en tegen welke organisatorische uitdagingen hiermee wordt aangelopen.


Best practices vitaliteit

De bedrijven in de drinkwatersector doen al heel veel om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te bevorderen. Cao-partijen gaan in de komende cao-periode met elkaar onderzoeken welke maatregelen en regelingen er al bij de bedrijven bestaan. Zo kunnen we de best practices met elkaar delen en vaststellen in hoeverre de cao nog zaken aanvullend moet gaan regelen.


Een paritaire werkgroep heeft de hele cao-tekst doorgenomen en aanbevelingen gedaan om de cao-tekst op onderdelen te verhelderen of in overeenstemming te brengen met de praktijk. Cao-partijen hebben besloten om de adviezen van de werkgroep uit te gaan voeren.


Lonen

Een belangrijk gesprekspunt blijft natuurlijk de loonsverhoging. Vakbonden en werkgevers zaten met hun eerste voorstellen erg ver uit elkaar. Inflatie en het beloningsniveau van de waterbedrijven ten opzichte van de omgeving zijn daarbij belangrijke elementen. Inmiddels hebben de cao-partijen ook ten aanzien van dit onderwerp stappen gezet en bewegen ze zich wat meer naar elkaar toe. Een ander gespreksonderwerp is het sparen van verlof.


Het volgende cao-overleg staat gepland op 22 november. De cao-partijen hopen dan weer volgende stappen te kunnen zetten. Het streven is om voor het einde van het jaar een nieuwe cao te hebben. De tijd dringt, maar de cao-partijen doen hun best om dit doel te halen.

9 opmerkingen
bottom of page