top of page
  • Redactie

Cao-overleg 11 januari 2021Op 11 januari jl. hebben de cao-delegaties van de drie vakbonden en de delegatie van de WWb elkaar weer digitaal ontmoet. Deze bijeenkomst werd gebruikt door de cao-partijen om te reageren op elkaars cao-voorstellen en om onderwerpen verder toe te lichten.


Vakbonden en werkgevers willen samen werken aan een cao die er toe doet en die relevant is voor alle medewerkers in de drinkwatersector. Dat betekent dat er niet alleen zaken voor de korte termijn zoals bijvoorbeeld het loon in de cao geregeld moeten worden, maar dat er ook nagedacht wordt over zaken voor de langere termijn. Je kunt daarbij denken aan onderwerpen als de loopbaanpaden in de toekomst en het werken aan duurzame inzetbaarheid.


De cao-partijen willen in de komende cao-periode een aantal werkgroepen gaan instellen, waarin gezamenlijk wordt gekeken hoe de situatie in de sector er nu uitziet, welke nieuwe ontwikkelingen er op ons afkomen, en hoe we hier op een slimme, voor zowel werkgever als de medewerkers aantrekkelijke manier mee om moeten gaan. Vakbonden en werkgevers willen zo samenwerken om te zorgen dat de drinkwatersector als werkgever aantrekkelijk blijft en daardoor goede medewerkers kan behouden en aantrekken.


Uiteraard moet er over veel belangrijke cao-onderwerpen nog goed verder gepraat worden. De cao-partijen zijn echter positief gestemd dat binnen afzienbare tijd een nieuwe cao af kan worden gesloten.


Wil jij weten wat er in het overleg over jouw cao wordt besproken? Je kunt alle informatie, zoals de voorstellen van de cao-partijen, vinden op de website caodrinkwater.nl. Er zullen regelmatig nieuwe berichten, documenten en podcasts op deze website worden geplaatst. En je kunt via deze website ook jouw mening doorgeven aan alle cao-partijen.

Daarnaast kun je ook via de websites van de bonden, CNV, FNV en AVV, je mening delen. Dit geldt zowel voor leden als ook voor niet-leden.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page