top of page
  • Redactie

Socialer uit de crisis. Teveel mensen staat het water aan de lippen.Als Marcelle Buitendam één pagina van de cao zelf zou mogen schrijven, dan hoeft ze geen seconde na te denken. “Dan zou ik het voorwoord willen schrijven”, zegt de FNV bestuurder in aflevering 12 van de Cao Drinkwater Podcast. Bovenaan de pagina schrijft ze: “Artikel 1: wet boerenverstand. Denk logisch na.” Dat klinkt alsof de onderhandelingen nu echt zijn begonnen.


Hoewel Marcelle een nieuw gezicht is in de drinkwatersector, is ze beslist geen vreemde aan de onderhandelingstafels. De FNV bestuurder onderhandelt al ruim tien jaar over de arbeidsvoorwaarden van werknemers van de luchthavens, zeehavens en het loodswezen. Iedereen die Nederland laat vliegen, drijven of de goede kant op sleept, kan op haar rekenen. De 5.500 medewerkers die 24 uur per dag schoon en veilig drinkwater door Nederland laten stromen nu dus ook.

De FNV is de onderhandelingen ingegaan met het motto ‘Socialer uit de crisis’. Hoewel men hiervoor in eerste instantie naar het kabinet zou moeten stappen, hebben ook de werkgevers hier een grote verantwoordelijkheid te nemen, vindt Marcelle. “De gesprekken verlopen nog steeds in goede harmonie. Maar ja, het gaat natuurlijk wel om het spel met de knikkers. Zodra het op loon aankomt wordt het lastiger. Dat ligt behoorlijk uit elkaar.”


Het woord is aan de achterban

Landelijk strijdt de FNV voor een loonstijging van 5%. Die eis is de werkgevers een brug te ver. Of de nu voorgestelde 3% haalbaar is, valt nog te bezien. “We gaan nu eerst terug naar onze achterban.”

Het woord is daarmee weer aan de werknemers die volgens de FNV het water te vaak aan de lippen staat. “Tien procent van de mensen ligt ‘s nachts wakker omdat hij niet al zijn rekeningen kan betalen”, onderstreept Marcelle de noodzaak van een loonstijging van meerdere procenten.

Een ander onderwerp dat veel werknemers nu op de schouders drukt, is de thuiswerkvergoeding. Ook daar valt volgens de FNV nog heel wat te winnen. De door het Nibud voorgerekende vergoeding van € 2 per dag is volgens Marcelle “bedacht door mensen die nooit boodschappen doen”.


De suggestie om de thuiswerkvergoeding aan te vullen met de vergoeding voor reiskosten, die nu niet gemaakt worden omdat we verplicht thuiswerken, vindt vanaf 1 april de fiscus tegenover zich. “Wat hadden we een mooie regeling! Maar daar zet de belastingdienst nu een streep doorheen. Werkgevers mogen het reiskostenbudget niet langer voor andere doeleinden gebruiken. Het zal dus op een andere manier geregeld moeten worden. Dat daar budget voor nodig is, dat lijkt me duidelijk. Er valt nog een hoop te doen om socialer uit de crisis te komen”, concludeert Marcelle in de Cao Drinkwater Podcast.


Beluister het hele verhaal van Marcelle in aflevering 12 van de Cao Drinkwater Podcast.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page