top of page
  • Redactie

Onderhandelaars tevreden met onderhandelingsresultaat. Extra aandacht voor de lagere salarissenVlak voor Pasen bereikten de werkgevers en vakbonden een akkoord voor de nieuwe cao. Wat zijn de hoofdpunten uit de nieuwe cao en waarom werd hiervoor gekozen?


Hoofdpunten uit het akkoord

• per 1 januari 2021 verhoging van de salarisschalen met € 75,-

• per 1 januari 2022 een structurele loonsverhoging van 1,5%.

• aanvulling salaris bij geboorteverlof tot 100%

• studieafspraken over duurzame inzetbaarheid.


Het cao-overleg leek begin maart nog opgeschort te worden toen de vakbonden het loonvoorstel van de werkgevers unaniem van tafel veegden. Waar de CNV pleitte voor ‘koopkrachtbehoud plus een beetje erbij’ en de FNV en AVV inzette op een loonstijging van 3%, hadden de werkgevers rekening te houden met de huidige marktomstandigheden. Voor werkgevers is het van belang dat de loonstijgingen in de drinkwatersector niet uit de pas lopen met de andere sectoren zoals Gemeenten, Provincies en Waterschappen.


Hoewel de bonden hier niet ongevoelig voor bleken, lagen de verwachtingen zover uit elkaar dat verder praten lastig dreigde te worden. Met de door alle partijen getekende intentieverklaring om een constructief en vlot overleg te voeren als stok achter de deur, keerde men terug naar de onderhandelingstafel. Geen van de partijen zat immers te wachten op een herhaling van het moeizame overleg in 2017. De werkgevers en de bonden waren gezamenlijk ook van mening dat er meer besproken moest worden dan alleen maar een loonsverhoging. De cao moet immers aantrekkelijk blijven voor alle medewerkers.

En als de loonruimte beperkt is zouden medewerkers in de lagere schalen en jongere medewerkers die nog in het begin van hun schaal zitten er in ieder geval significant op vooruit moeten gaan.

Het nu behaalde resultaat van een nominale salarisverhoging van €75 bij een voltijds dienstverband in 2021 stemt alle partijen tot grote tevredenheid. “De reden om alle medewerkers nu een nominaal bedrag toe te kennen, is om juist de medewerkers met een lager salaris iets extra’s te kunnen bieden”, zegt de voorzitter van de WWb Wim Drossaert. “Daarmee gaan de lagere schalen er nu procentueel harder op vooruit, dan medewerkers in de hogere schalen. Volgend jaar gaat iedereen er 1,5% op vooruit.”

FNV onderhandelaar Marcelle Buitendam ziet met de nominale loonstijging een wens ingewilligd worden. In de Cao Drinkwaterpodcast had zij eerder al aangegeven dat te veel mensen ’s nachts wakker liggen, omdat zij hun rekeningen niet kunnen niet kunnen betalen. “Met dit resultaat wordt het hele functie-loongebouw iets opgehoogd en kunnen de mensen met een lager loon en de jongere werknemers ook thuis de tent draaiende houden.”


Geboorteverlof

Een ander belangrijk resultaat is de aanvulling op het salaris tot 100% bij geboorteverlof. Hoewel dit aanvankelijk door geen van de partijen in de inzetbrieven was opgenomen, werd dit voorstel van de CNV vrijwel meteen omarmd.


Volgens WWB voorzitter Drossaert was dit een voorstel waar de werkgevers zich goed in kunnen vinden. “Het is tegenwoordig logisch dat zowel de vrouw als de man betrokken zijn bij de geboorte van hun kind. Wij zijn het dan ook met de bonden eens dat er geen onderscheid meer gemaakt moet worden tussen vaders en moeders.”


Duurzame inzetbaarheid

Een ander belangrijk onderhandelingsresultaat is dat er afspraken zijn gemaakt over een verdere uitwerking van de duurzame inzetbaarheid. In een werkgroep zullen vertegenwoordigers van alle cao-partijen onderzoek doen naar de praktijk van het in- door- en uitstroombeleid in de drinkwatersector. Op basis hiervan kunnen cao-partijen voorstellen doen voor toekomstig personeelsbeleid. Hetzelfde geldt ook voor het toekomstig beleid ten aanzien van garantielonen.

Sewgobind: “Hoe om te gaan met de garantielonen is een ingewikkeld vraagstuk. Door hier de komende twee jaar in een paritaire werkgroep nader onderzoek te doen, halen we nu de angel eruit en kunnen we straks toteen duurzame oplossing komen.”


Inspraak en stemrecht voor alle werknemers

Uniek in het cao-overleg was dit jaar de wijze waarop de inspraak van de werknemers werd georganiseerd. Voorafgaand aan de onderhandelingen heeft de werkgeversvereniging alle medewerkers uitgenodigd om mee te praten. Hiervoor heeft de WWb een website in het leven geroepen en een serie podcasts laten maken. Werknemers spraken in de Drinkwater Podcast over hun werk en hun wensen ten aanzien van hun arbeidsvoorwaarden. “Dit leverde veel waardevolle informatie op die met alle cao-partijen is gedeeld en in het cao-overleg is meegenomen”, vertelt Drossaert. “Bovendien bleek dit een uitstekende manier om werknemers actiever te betrekken bij hun eigen arbeidsvoorwaarden.”


Het cao-akkoord wordt nu door de vakbonden voorgelegd aan de werknemers. Ook medewerkers die geen lid zijn van de vakbond, kunnen dit keer hun stem uitbrengen via de nieuwe vakbond AVV. Op 3 mei a.s. verwachten de vakbonden de ledenraadpleging te hebben afgerond. Werkgevers en vakbonden verwachten en hopen dan weer een nieuwe en goede cao voor de drinkwatersector te hebben.

Luister in de Cao Drinkwaterpodcast naar de uitgebreide reacties van werkgevers en vakbonden op het akkoord.

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page