top of page
  • Redactie

Nieuwe cao drinkwatersector!Een ruime meerderheid van de leden van de vakbonden en medewerkers hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Dit betekent dat er een nieuwe cao is voor de drinkwatersector.


Ruime meerderheid stemt voor

De door de vakbonden gehouden stemmingen leverde een zeer positief resultaat op. Bij het FNV ging ruim 82% van de leden akkoord met het behaalde onderhandelingsresultaat. Bij vakbond CNV stemde maar liefst 94% van de leden voor. Alle medewerkers uit de drinkwatersector konden bij vakbond AVV hun stem uitbrengen. Van de medewerkers die van deze mogelijkheid gebruikt hebben gemaakt stemde 86% voor het onderhandelingsresultaat.


Inhoud nieuwe cao

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Per 1 januari 2021 krijgen alle medewerkers met een voltijdsdienstverband een loonsverhoging van € 75 bruto. Per 1 januari 2022 worden de salarissen nog eens met 1,5% verhoogd. Daarnaast wordt het inkomen van medewerkers die gebruik maken van de wettelijke regeling Geboorteverlof tijdens de verlofperiode aangevuld tot 100% van het salaris.

De cao-partijen hebben ook afgesproken om in een aantal werkgroepen gezamenlijk onderzoek te doen naar ontwikkelingen in de drinkwatersector zoals bijvoorbeeld de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.


Tevreden

De vakbonden en de werkgevers zijn zeer tevreden met de nieuwe cao. Er zijn mooie afspraken gemaakt die passen bij de drinkwatersector.


Bekijk hier het nieuwsberichtComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page