top of page
  • Redactie

Jongere medewerkers gaan er het meest op vooruit. Nieuwe CAO voor drinkwaterbedrijvenWerkgevers en de vakbonden hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de drinkwatersector. De maandsalarissen worden met ingang van 1 januari 2021 verhoogd met €75 en op 1 januari 2022 ontvangen de medewerkers een structurele loonsverhoging van 1,5%. De looptijd van de nieuwe cao is twee jaar.


De nominale salarisverhoging van €75 per maand bij een voltijds dienstverband is het meest gunstig voor de medewerkers in de lagere schalen of medewerkers die nog aan het begin van hun salarisschaal zitten, zoals vaak de jongeren. In 2022 ontvangen alle werknemers daarbovenop een loonsverhoging van 1,5%.


Aanvulling op geboorteverlof

Ook krijgen werknemers die geboorteverlof opnemen als hun partner een kind gekregen heeft, een aanvulling op de uitkering van het UWV tot 100% van het salaris. “Met de nieuwe cao neemt de sector haar sociale verantwoordelijkheid en blijft zij aantrekkelijk voor jonge werknemers”, aldus Wim Drossaert, voorzitter van de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb). Een belangrijk doel van de werkgevers is verder de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, zodat zij gezond werkend de pensioengerechtigde leeftijd kunnen bereiken. Over dit onderwerp zijn in de cao studieafspraken gemaakt.


Meer inspraak en stemrecht voor alle werknemers

Uniek in het cao-overleg was de wijze waarop de inspraak van de werknemers is georganiseerd. Voorafgaand aan de onderhandelingen heeft de Werkgeversvereniging Waterbedrijven alle medewerkers uitgenodigd om mee te praten. Hiertoe heeft de WWb de website caodrinkwater.nl gelanceerd en een serie filmpjes en podcasts gemaakt. Verschillende medewerkers spraken in de Drinkwater Podcast over hun werk en hun wensen ten aanzien van hun arbeidsvoorwaarden. “Dit leverde veel waardevolle informatie op als input voor de onderhandelingen”, vertelt Drossaert. “Bovendien bleek het een uitstekende manier om werknemers actiever te betrekken bij hun eigen arbeidsvoorwaarden.” Ook de vakbonden zijn tevreden over deze nieuwe manier van communiceren en gebruikten de website ook om hun eigen informatie met alle medewerkers te communiceren.


Werknemers spreken zich nu uit over akkoord

Het cao-akkoord wordt nu door de vakbonden voorgelegd aan alle medewerkers in de drinkwatersector. Omdat dit jaar, naast de FNV en CNV, voor het eerst ook de vakbond AVV aan de onderhandelingen deelnam, worden ook medewerkers die niet lid zijn van een vakbond in de gelegenheid gesteld om formeel over het akkoord te stemmen.コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page