top of page
  • Redactie

Cao-overleg 23 december 2020De cao-delegaties van de WWb en de vakbonden hebben op 23 december jl. elkaar weer langs digitale weg gesproken. Het doel van het overleg was het toelichten van de cao-voorstellen die werkgevers en vakbonden hebben opgesteld. Daarnaast zijn er ook afspraken over het verdere verloop van het cao-overleg gemaakt.


De cao-partijen spreken elkaar weer in het nieuwe jaar op 11 januari en 2 februari. Dan begint ook het echte onderhandelen. Er liggen verschillende onderwerpen waar de cao-partijen nog goed over moeten praten. Vakbonden en de werkgevers hebben wel de intentie uitgesproken om binnen afzienbare tijd een nieuwe cao af te sluiten. Uiteraard mag snelheid niet ten koste gaan van de kwaliteit van de af te sluiten cao. Want partijen zijn het met elkaar eens dat er een cao moet komen die voor alle medewerkers relevant is.


Je kunt de cao-voorstellen van vakbonden en de werkgevers inzien op de website caodrinkwater.nl. Op deze website vind je meer informatie over de cao, de cao-partijen en het cao-overleg. Ook kun je op deze website horen en zien wat je collega’s van de cao vinden. En je kunt via de website ook je eigen mening over cao-zaken geven. De via de website ontvangen meningen, ideeën en suggesties van medewerkers worden geanonimiseerd gedeeld met alle cao-partijen. Dus laat je horen en deel je mening via caodrinkwater.nl. De nieuwe cao is er immers voor iedereen!


Daarnaast kun je ook via de websites van de bonden, CNV, FNV en AVV je mening delen, zowel leden als niet-leden.


Bekijk hier het nieuwsbericht.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page