top of page

Van de vakbond CNV: oproep kadergroep(en)Afgelopen jaren zijn intensief geweest in de drinkwater sector. We hebben intensieve cao trajecten achter de rug. Dat kan natuurlijk niet zonder kaderleden!


Vandaar dat het CNV een oproep doet voor extra en nieuwe kaderleden om zich aan te melden voor het sectorgroepsbestuur of de kadergroepen bij de lokale bedrijven.

Wat doet een sectorgroepsbestuur?

• bepaalt (mede) de inzet voor de cao

• kan een onderhandelingsresultaat door leiden naar de leden of ons terugsturen naar de onderhandelingstafel


Daarnaast stippelt het bestuur de koers voor komend jaar uit en prioriteert de onderwerpen waar we op gaan inzetten, zowel lokaal als landelijk. Denk hierbij aan vitaliteit, reiskosten, functiewaardering en andere belangrijke zaken.


Om deze zaken waar te kunnen maken is er budget beschikbaar vanuit CNV, bijvoorbeeld om evenementen te organiseren voor de doelgroep. Ook zijn we altijd op zoek naar leden die zich actief bij het eigen bedrijf in willen zetten voor CNV.

Lijkt dit je interessant?

Meld je dan aan bij Marc Dorst (op de foto) m.dorst@cnv.nl of bij Anouk van Dijck a.vandijck@cnv.nl.

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page