top of page

‘Balans in belangen medewerkers en werkgevers’Aan het woord is Vivienne Frankot, directeur van WMD Drinkwater NV en sinds 20 juni 2024 bestuurslid van de werkgeversvereniging WWb.


Ik heb altijd interesse gehad in cao’s en de onderhandelingen. In de onderhandelingen bespreken partijen elkaars belangen en worden deze tegen elkaar afgewogen. Het is heel belangrijk om die belangen, ideeën, wensen en externe ontwikkelingen als cao-partijen met elkaar in een breed perspectief te bespreken. Er is immers veel meer van belang dan alleen maar het loon. Door goed te luisteren en niet te snel standpunten in te nemen, kom je tot een brede aanpak waaruit alle partijen hun voordeel kunnen halen. Ik wil daar graag als bestuurslid van de WWb mijn steentje aan bijdragen.


Een cao die past bij de sector én ruimte biedt aan afzonderlijke bedrijven

De cao moet wel blijven passen bij de specifieke ontwikkelingen in onze sector. Wat misschien bij andere sectoren goed past, hoeft niet per se ook bij onze sector te passen. Ik zie de cao als een brede basis die de afzonderlijke bedrijven de ruimte biedt om zaken naar eigen behoefte verder uit te werken. Bedrijven en medewerkers verschillen van elkaar, dus er blijft altijd een behoefte aan maatwerk.


Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit een van de belangrijkste uitdagingen

We hebben naar mijn mening nu een hele goede cao waar we prima mee op de arbeidsmarkt kunnen concurreren. Ik heb zelf geen problemen om daarmee nieuwe mensen aan te trekken. We zullen wel de cao steeds moeten blijven aanpassen om in nieuwe behoeften te kunnen voorzien. Ik zie bijvoorbeeld onderwerpen als duurzame inzetbaarheid en daaraan gekoppeld de vitaliteit van medewerkers als een van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst.


De wereld verandert in een hoog tempo en als bedrijven moeten wij mee veranderen. Dat betekent continu scholen en ontwikkelen. Daarmee stellen wij onze mensen in staat om wendbaar te zijn wat bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid. Ik ben met mijn HR-team aan het kijken hoe we de vitaliteit van medewerkers kunnen bevorderen. Goede voeding, beweging en goede arbeidsomstandigheden dragen daaraan bij. De werkgever moet daarin faciliteren en stimuleren maar de medewerkers moeten zich ook verantwoordelijk voelen voor hun vitaliteit. We hebben daarin immers een gezamenlijk belang.


Prachtig werk met grote maatschappelijke relevantie

Ik ben ontzettend trots op de drinkwatersector. We hebben prachtig werk met een grote maatschappelijke relevantie. Wij hebben als sector en als individuele bedrijven in de komende jaren nog genoeg uitdagingen op ons pad liggen. Dat betekent dat wij medewerkers een interessante loopbaan kunnen bieden met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. Ik zie dat als een heel sterk punt van onze sector waardoor wij ook in deze krappe arbeidsmarkt er nog steeds in slagen om het benodigde talent aan te trekken en te behouden.


Gezamenlijk optrekken in aantrekken en behouden medewerkers

Ik denk dat als het gaat om het aantrekken en behouden van medewerkers we ook meer als sector zouden kunnen optrekken. Een gezamenlijke arbeidsmarktcampagne om de sector duidelijk neer te zetten is daar een voorbeeld van. Ik zie ook mogelijkheden voor gezamenlijke traineeships waarbij medewerkers afwisselend bij de verschillende bedrijven in onze sector gaan werken. Dit vergroot de ontwikkelingsmogelijkheden waarbij zowel de medewerker zelf als ook de werkgever belang bij hebben. Ik denk dat we als werkgevers ook niet bang moeten zijn om soms medewerkers aan collega bedrijven binnen de sector kwijt te raken. Er vertrekken bij WMD ook wel eens mensen naar een collega waterbedrijf. Omgekeerd zie ik ook weer mensen van de collega’s bij ons aan de slag gaan. Dat is niet erg en zal in de toekomst vast wel vaker gaan voorkomen. Het is wel belangrijk dat wij als sector de juiste mensen kunnen behouden. Ik denk dat gezien hetgeen wij mensen allemaal kunnen bieden, ons dat ook wel gaat lukken.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page