top of page
  • Foto van schrijverRedactie

WWb beëindigt samenwerking met vakbond AVV


In 2021 zaten aan de cao-tafel, naast de werkgevers, drie vakbonden nl. FNV, CNV en de AVV. Het AVV was de laatste vakbond die aan het cao-proces in de drinkwatersector is gaan meedoen. Het bestuur WWb ziet echter na een evaluatie geen toegevoegde waarde meer in het opnieuw uitnodigen van AVV voor het volgende cao-overleg. Voorzitter van de WWb, Jelle Hannema licht dit besluit verder toe.


Doel deelname vakbond AVV aan cao-proces

Jelle: “Wij hebben in juni 2020 het verzoek van AVV om deel te nemen aan het cao-overleg ingewilligd. Het WWb bestuur wilde met de deelname van AVV de betrokkenheid van medewerkers bij het cao-proces vergroten. Wij willen graag weten wat er breed leeft bij onze medewerkers. Op deze manier hoopten we dat we een bredere cao-agenda zouden krijgen die meer groepen van medewerkers zou gaan aanspreken. Een aantrekkelijke cao, die relevant is voor alle medewerkers, draagt immers bij aan het aantrekken en behouden van medewerkers voor onze sector. Vakbond AVV gaf toentertijd aan dat haar model erop gericht is de inbreng en betrokkenheid van alle werknemers in de sector te versterken. Zo richt AVV zich niet alleen op haar leden maar probeert zij alle medewerkers die onder de cao vallen te benaderen en te betrekken bij het cao-proces.”

Evaluatie deelname AVV door bestuur WWb

Jelle: “Wij hebben als WWB bestuur de deelname van AVV aan de cao-overleggen in 2021 en 2022 geëvalueerd. Helaas kwamen wij tot de conclusie dat gestelde doelen niet zijn bereikt. Wij vinden dat AVV er onvoldoende in is geslaagd om grote groepen van medewerkers te bereiken. Daarmee was de inbreng van AVV voor wat betreft de inzet aan de cao-tafel niet aanvullend ten opzichte van de andere bonden. De vakbond bracht geen nieuwe, meer eigen onderwerpen in tijdens het cao-overleg. Uiteindelijk heeft ook slechts een heel klein gedeelte van de medewerkers in 2022 haar stem uitgebracht op het bereikte cao-onderhandelaarsakkoord met als resultaat dat AVV als enige van de drie vakbonden niet heeft getekend voor de cao over 2023.”

Betrokkenheid van alle medewerkers bij cao-overleg is belangrijk

De leden en het bestuur van de WWb vinden het nog steeds belangrijk dat zoveel mogelijk medewerkers betrokken worden bij de totstandkoming van een nieuwe cao. De website caodrinkwater.nl is bijvoorbeeld een middel om medewerkers beter te informeren over de cao en het cao-proces.


Jelle: “We zien ook dat de vakbonden FNV en CNV veel meer moeite doen om alle medewerkers, dus ook de niet vakbondsleden, te informeren en mee te nemen in het cao-proces. De voorlichtingsrondes die de vakbonden vorig jaar hebben gehouden om het cao-resultaat toe te lichten en waar alle medewerkers gebruik van konden maken zijn daar een mooi voorbeeld van. Een ander goed voorbeeld zijn de enquêtes die de FNV en CNV hebben uitgezet onder alle medewerkers om hun input te vragen voor het komende cao-overleg. Als bestuur WWb zijn we blij met deze initiatieven van de vakbonden. Tegelijkertijd vinden we het van groot belang om vanuit niet-traditionele vakbondscontext het evenwichtige beeld te hebben wat de mensen in onze mooie sector bezighoudt.”


Derde vakbond

Het bestuur WWb bestuur onderzoekt momenteel of er in de toekomst misschien weer een derde vakbond aan de cao-tafel moet worden uitgenodigd. Het komende cao-overleg zullen echter alleen de FNV en het CNV aan de cao-tafel zitten.


Wil je een reactie achterlaten op dit artikel? login of registreer!

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page