top of page
  • Redactie

Cao-overleg 2 februari 2021

Bijgewerkt op: 27 okt. 2022
De onderhandelingsdelegaties van de vakbonden en de WWb hebben elkaar op 2 februari jl. weer gesproken over de nieuwe cao voor de drinkwatersector. De cao-partijen hebben op een aantal cao-onderwerpen goede stappen kunnen zetten en daar soms al overeenstemming over bereikt. Uiteraard moeten die afspraken nog goed op papier worden gezet.


De cao-partijen hebben ook al over verschillende cao-onderwerpen eenzelfde doel voor ogen. Over de uitwerking van de details zal nog wel verder moeten worden gesproken. En dan zijn er natuurlijk nog een aantal onderwerpen waar partijen het nog niet eens zijn met elkaar en waar in een volgend overleg stevig over doorgepraat zal worden.


Duurzame inzetbaarheid

Werkgevers en vakbonden zijn het bijvoorbeeld met elkaar eens dat de duurzame inzetbaarheid en personeelsontwikkeling van medewerkers een heel belangrijk onderwerp voor nu en in de toekomst is. De cao-partijen willen daarom er met elkaar serieus werk van maken om het loopbaanbeleid in de drinkwatersector onder de loep te nemen. Hiervoor worden paritaire werkgroepen met vertegenwoordigers van de vakbonden en de werkgevers ingesteld die dit onderwerp gaan onderzoeken en die aanbevelingen gaan doen aan de cao-partijen.


Volgend cao-overleg

Het volgende cao-overleg staat gepland op 17 februari a.s.. Vakbonden en de werkgevers hebben nog een aantal pittige discussies met elkaar te voeren. Eén van de belangrijke onderwerpen die dan verder besproken gaat worden, is de ontwikkeling van het loon. De cao-partijen hebben nog steeds het voornemen en de hoop dat binnen afzienbare tijd een cao kan worden afgesloten.


Praat mee over onze nieuwe cao!

Als medewerker uit de drinkwatersector kun je nog steeds je stem laten horen en je mening doorgeven aan de cao-partijen via de website caodrinkwater.nl of via de websites van de vakbonden FNV, CNV en AVV. Praat mee! De nieuwe cao is er immers voor iedereen.


Bekijk hier het nieuwsbericht.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page